ฮ่องกง
ฮ่องกง
ภูฏาน
ภูฏาน
เมียนม่าร์ (พม่า)
เมียนม่าร์ (พม่า)
ไทย
ไทย
อุซเบกิสถาน
อุซเบกิสถาน
สิงคโปร์
สิงคโปร์
แอฟริกาใต้
แอฟริกาใต้
จีน
จีน
อินเดีย
อินเดีย
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
มาเก๊า
มาเก๊า
เกาหลีเหนือ
เกาหลีเหนือ
ปากีสถาน
ปากีสถาน
เกาหลีใต้
เกาหลีใต้
เติร์กเมนิสถาน
เติร์กเมนิสถาน
อาเซอร์ไบจาน
อาเซอร์ไบจาน
บรูไน
บรูไน
ทาจิกิสถาน
ทาจิกิสถาน
ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น
คีร์กีซสถาน
คีร์กีซสถาน
มาเลเซีย
มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์
ฟิลิปปินส์
เวียดนาม
เวียดนาม
ติมอร์ตะวันออก
ติมอร์ตะวันออก

Является страной, где соединились различные традиции и религии. Основным видом отдыха в этой стране является пляжный и водный туризм. На северном побережье несколько красивых бухт, в городах – старые дворцы и замки, а также католические церкви, буддийские храмы и мусульманские мечети.

มัลดีฟส์
มัลดีฟส์
บังกลาเทศ
บังกลาเทศ
กัมพูชา
กัมพูชา
คาซัคสถาน
คาซัคสถาน
มองโกเลีย
มองโกเลีย
เนปาล
เนปาล
ศรีลังกา
ศรีลังกา
อัฟกานิสถาน
อัฟกานิสถาน
ลาว
ลาว
ไต้หวัน
ไต้หวัน
มอลโดวา
มอลโดวา
ชื่อโรงแรมหรือเมืองไม่ถูกต้อง โปรดลองอีกครั้ง