เกสต์เฮาส์ Newé Zohar

หนึ่งในประเภทที่พักที่นิยมมากที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยว Newé Zohar คือ เกสท์เฮ้าส์ ราคาเกสท์เฮ้าส์ Newé Zohar อาจแตกต่างกันมาก ขึ้นอยู่กับสถานที่, จำนวนดาว, ความสะดวกสบาย, สภาพของห้องพักและบริการเสริม Newé Zohar, มีประมาณ 8 เกสต์เฮ้าส์ โดยรวม ด้านล่างนี้ มีรายชื่อของเกสต์เฮ้าส์ Newé Zohar, ที่สามารถจองห้องพักได้