เกสต์เฮาส์ Għasri

หนึ่งในประเภทที่พักที่นิยมมากที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยว Għasri คือ เกสท์เฮ้าส์ ราคาเกสท์เฮ้าส์ Għasri อาจแตกต่างกันมาก ขึ้นอยู่กับสถานที่, จำนวนดาว, ความสะดวกสบาย, สภาพของห้องพักและบริการเสริม Għasri, มีประมาณ 10 เกสต์เฮ้าส์ โดยรวม ด้านล่างนี้ มีรายชื่อของเกสต์เฮ้าส์ Għasri, ที่สามารถจองห้องพักได้