เกสต์เฮาส์ เอร์ซูรุม / เออซูรัม

หนึ่งในประเภทที่พักที่นิยมมากที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยว เอร์ซูรุม / เออซูรัม คือ เกสท์เฮ้าส์ ราคาเกสท์เฮ้าส์ เอร์ซูรุม / เออซูรัม อาจแตกต่างกันมาก ขึ้นอยู่กับสถานที่, จำนวนดาว, ความสะดวกสบาย, สภาพของห้องพักและบริการเสริม เอร์ซูรุม / เออซูรัม, มีประมาณ 5 เกสต์เฮ้าส์ โดยรวม ด้านล่างนี้ มีรายชื่อของเกสต์เฮ้าส์ เอร์ซูรุม / เออซูรัม, ที่สามารถจองห้องพักได้