เกสต์เฮาส์ Dragatuš

หนึ่งในประเภทที่พักที่นิยมมากที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยว Dragatuš คือ เกสท์เฮ้าส์ ราคาเกสท์เฮ้าส์ Dragatuš อาจแตกต่างกันมาก ขึ้นอยู่กับสถานที่, จำนวนดาว, ความสะดวกสบาย, สภาพของห้องพักและบริการเสริม Dragatuš, มีประมาณ 2 เกสต์เฮ้าส์ โดยรวม ด้านล่างนี้ มีรายชื่อของเกสต์เฮ้าส์ Dragatuš, ที่สามารถจองห้องพักได้